Haveforeningen Risskov

Hvis du skal sælge dit kolonihavehus


Hvis du skal sælge dit kolonihavehus

Når du skal sælge din kolonihave og opsige lejekontrakten skal det ske ved henvendelse til bestyrelsen. Herefter skal medlemmet indhente en ejererklæring som skal medbringes til vurderingen af haveloddet. Ejererklæringen kan udleveres af bestyrelsen eller downloades nederst på denne side.

Når ejererklæringen er udfylgt tager medlemmet kontakt til vurderingsudvalget, hvor der aftales en tid til vurdering af haveloddet og evt bygninger derpå.

Når vurderingen er udarbejdet og accepteret af medlemmet, opslås haven på foreningens opslagstavle og interesserede på ventelisten kan skrive sig op.

Efter ca. 14 dage findes en interesseret køber og bestyrelsen aftaler overdragelsen med medlemmet og den kommende køber.

Kontakt til vurderingsudvalget:

Formand Lars Jacobsen

Telefon: 29209569 (mandage ml. 17-18)  


Ejererklæring