Haveforeningen Risskov

Vigtig viden inden du bygger


Vigtig viden inden du bygger

Inden du bygger

Inden du bygger om eller bygger nyt, er der nogle vigtige regler og retningslinjer du skal overholde. Hvis ikke disse regler overholdes, risikeres det at dit byggeri ikke godkendes og skal rives ned igen.

Disse retningslinjer er beskrevet dels i lejekontrakten med Aarhus kommune og i Byggeretningslinjerne fra Kolonihaveforbundets Aarhus Kreds. De opdaterede byggeretningslinjer kan ses på Arhus Kredsens hjemmeside under Links.

I dette afsnit kan du læse en miniguide til hvordan du gør, hvis du ønsker at bygge om eller bygge nyt på dit havelod.