Haveforeningen Risskov

Om ventelisten


Optagelse på ventelisten i Haveforeningen

Hvis du gerne vil have en have i Haveforening Risskov, er der nogle overvejelser du skal gøre dig først:

  • Er en kolonihave noget mig?
  • Vil jeg tage aktiv del i foreningen?
  • Har jeg læst Om Haveforeningen?

Kan du svare ja til ovenstående, er det næste skridt, at lade dig skrive op på foreningens venteliste.

Dette gøres ved at møde personligt op i Haveforeningens klubhus i åbningstiden.

Kontoret er åbent hver mandag i sæsonen mellem kl. 17.00 og 18.00. Sæsonen er fra ca. 01.04 til 30.10. Dog er der lukket i juli måned pga. ferie, samt på evt. helligdage.

Ved fremmødet i klubhuset skal du udfylde et optagelsesskema med navn/adresse/tlf.nr. og e-mail-adresse samt betale 200 kr. kontant eller Mobile Pay. Dette dækker optagelsesgebyr samt det første års medlemsskab.

Du er herefter optaget på ventelisten og kan straks begynde at kigge efter en have til salg.

Du skal hvert år senest 1. maj betale 100 kr for at beholde din plads på ventelisten. Det er DIT ansvar at sørge for betalingen, så sørg endelig for at få det tilmeldt betalingsservice. Du vil IKKE modtage en rykker for evt manglende betaling. Er man først ude af ventelisten, kan man ikke indtræde igen og beholde sin anciennitet – men må starte forfra på ventelisten. 2021 vil dog blive betragtet som et overgangsår fra gammel til ny procedure. Vi gør også opmærksom på, at ventelistenummeret er personligt og IKKE kan overdrages til en anden.

Vi vil bede dig skrive til os, hvis du skifter e-mailadresse eller telefonnummer.

Indbetalingsoplysninger

BANKENS NAVN: Jutlander

REG.NR.: 9838

KONTO NR.: 2070922102

INDBETALER: (dit) venteliste nummer