Haveforeningen Risskov

Om ventelisten


Optagelse på ventelisten i Haveforeningen

Hvis du gerne vil have en have i Haveforening Risskov, er der nogle overvejelser du skal gøre dig først:

  • Er en kolonihave noget mig?
  • Vil jeg tage aktiv del i foreningen?
  • Har jeg læst Om Haveforeningen?

Kan du svare ja til ovenstående, er det næste skridt, at lade dig skrive op på foreningens venteliste.

Dette gøres ved at møde personligt op i Haveforeningens klubhus i åbningstiden.

Kontoret er åbent hver mandag i sæsonen mellem kl. 17.00 og 18.00. Sæsonen er fra ca. 01.04 til 30.10. Dog er der lukket i juli måned pga. ferie, samt på evt. helligdage.

Ved fremmødet i klubhuset skal du udfylde et optagelsesskema med navn/adresse/tlf.nr. og e-mail-adresse samt betale 200 kr. kontant eller Mobile Pay. Dette dækker optagelsesgebyr samt det første års medlemsskab.

Du er herefter optaget på ventelisten og kan i princippet straks begynde at kigge efter en have til salg.

Du skal efterfølgende hvert år betale kr. 100,00 for fortsat at blive stående på listen. Du vil hvert år i starten af maj pr. mail blive mindet om at indbetale beløbet - via NETBANK. Det er derfor altid vigtigt, at du husker at meddele, såfremt du skifter e-mailadresse, alm, adresse eller tlf.nr. da du ellers risikerer at blive slettet af ventelisten. Er man først ude af ventelisten, kan man ikke indtræde igen og beholde anciniteten, men må starte forfra på ventelisten. Vi gør desuden opmærksom på, at venteliste nummeret er personligt og kan ikke overdrages.

Indbetalingsoplysninger

BANKENS NAVN: Jutlander

REG.NR.: 9838

KONTO NR.: 2070922102

INDBETALER: (dit) venteliste nummer